Hạt điều rang muối (Hàng A cồ) nguyên hạt còn vỏ lụa 500gr – Hộp cao

Hạt điều rang muối nguyên hạt còn vỏ lụa
Hàng A cồ, Hạt to, thơm ngon
Khối lượng: 500gr