Hạt điều rang muối (Hàng A) nguyên hạt còn vỏ lụa 500gr

    Hạt điều rang muối nguyên hạt còn vỏ lụa 500gr